Tags

Dòng tiền đầu tư

Sự chuyển hóa dòng tiền của nhà đầu tư trong năm 2021 sẽ đổ về đâu? CafeF
 

Sự chuyển hóa dòng tiền của nhà đầu tư trong năm 2021 sẽ đổ về đâu?

Vị chuyên gia này cho rằng, trong bối cảnh thị trường hiện nay chính là cơ hội cho nhà đầu tư (NĐT) cá nhân. Họ đang cân nhắc hoạt động kinh doanh của mình, đồng thời những NĐT có năng lực tài chính tích lũy tốt ở dạng gửi ngân hàng hoặc vàng thì...

Feb 25, 2021

Nguyễn Đức Thịnh